x
r i b d a t
h a r m a h

طرح لوازم جانبی

خطرات تحت پوشش:

این بیمه نامه، پیاین بیمه نامه، پیوست و جز لاینفک بیمه نامه شماره 3410/111130/400/000016 شرکت بیمه پارسیان بوده و دستگاه شما در برابر آب خوردگی، شکستگی و نوسانات برق تحت پوشش میباشد.

اعتبار بیمه نامه:

اعتبار این بیمه نامه به مدت 12 ماه از تاریخ خرید دستگاه (مندرج در فاکتور و بیمه نامه) بوده و امکان استفاده از این بیمه نامه فقط یک بار ( برای هر نوع خسارت) می باشد.

استثنائات بیمه نامه :

  • خسارتهای عمدی
  • وجود یک تا چهار عدد پیکسل سوخته
  • باز شدن دستگاه خارج از مراکز گارانتی معتبر
  • دستگاه های رفرش، تقلبی، طرح اصلی (کپی)
  • لوازم جانبی همراه ( شارژر، بند ساعت، دسته کنسول بازی و کلیه لوازم همراه داخل جعبه )

مدارک مورد نیاز جهت استفاده از پوشش خسارت کلی :

  • جعبه اصلی دستگاه به همراه شارژر و سایر لوازم جانبی (در صورت عدم ارائه هر یک از لوازم جانبی داخل جعبه، هزینه آن از مبلغ خسارت کسر می گردد.)
  • اصل فاکتور و بیمه نامه

نحوه محاسبه و پرداخت خسارت کلی:

خسارت (تعویض) : بنا بر تشخیص مركز خدمات تدبير همراه در صورتی که خسارت وارده به دستگاه غیرقابل تعمیر باشد، دستگاه شما بر اساس ارزش آن )مندرج در فاکتور و بیمه نامه( ، حداکثر تا سقف 250،000،000 ریال با کسر %40 فرانشیز تعویض میگردد.

خسارت (تعمیر) : بنا بر تشخیص مركز خدمات تدبير همراه در صورتی که خسارت وارده به دستگاه قابل تعمیر باشد، دستگاه شما بر اساس ارزش آن )مندرج در فاکتور و بیمه نامه( ، حداکثر تا سقف 250،000،000 ریال با کسر %40 فرانشیز تعمیر و درصورت موجود نبودن قطعه مربوطه بنا بر تشخیص مركز خدمات تدبير همراه هزینه خسارت وارده به صورت نقدی با کسر 40% فرانشیز پرداخت میگردد.

نکته مهم : قطعه و یا دستگاه معیوب (داغی) متعلق به بیمه‌گر می باشد.

Insurance-Cards-ACC-1
Insurance-Cards-ACC-2
Go To Top