x
r i b d a t
h a r m a h

مجموعه ی تدبیر همراه با همکاری بیمه ی پارسیان فعالیت خود را از سال ۹۴ در زمینه صدور بیمه ی تلفن همراه آغاز نموده و تا امروز در ارائه خدمات بیمه ای سرامد بوده است.

اولین مجموعه ی فعال در زمینه ی صدور بیمه تلفن همراه در کشور در تلاش است تا با بهبود کیفیت روند صدور و پشتیبانی بیمه، سطح فرهنگ بیمه ای کشور را ارتقا داده و شبکه ی صدور و توزیع بیمه را در سطح کشور توسعه دهد.

شایان ذکر است مجموعه ی تدبیر همراه فعالیت خود را، به عنوان نخستین شبکه ی صدور بیمه ی تلفن همراه، با رضایت حداکثری مشتریان تا به امروز ادامه داده است.

تدبیر همراه با شعار « آرامش شما سرمایه ماست» ثابت قدم در ارائه ی طرح های متنوع و کارآمد بیمه تلفن همراه می باشد.

Go To Top